C&D’s บริษัทในเครือเคียวคุโตได้ย้ายสำนักงานไปอยู่ที่รัฐอะลาบาม่า

012

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ปี 2013 บริษัทในเครือเ  คียวคุโต ซึ่งได้แก่บริษัท CHANGER & DRESSER หรือเรียกว่า  C & D’s ได้ย้ายสำนักงานไปยังอาคารหลังใหม่ในรัฐอะลาบาม่า เพื่อเป็นโรงงงานผลิตสินค้าในโซนอเมริกา ทั้งนี้ยังช่วยสนับสนุนการผลิตเผื่อขยายงานของเคียวคุโตในระดับโลกอีกด้วย