เคียวคุโต เปิดตัวโรงงานในประเทศไทย

016

หลังจากที่ได้ขยายฐานการผลิตไปสู่ทวีปอเมริกาและทวีปยุโรปแล้วนั้น ทางเคียวคุโตได้เล็งเห็นฐานการผลิตเพื่อรองรับสำหรับการเติบโตในตลาดอาเซียน โดยเลือกประเทศไทยเป็นที่ตั้งโรงงาน